logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ

นางสาวชีรกัญญา  หวังเจริญรุ่ง

เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

 

นายธนิต  กฤษณะ
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2565
 

 

นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563
 

 

นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2561 - 2562
 
 
นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2560 - 2561
 
 
นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2559
 
 
นางวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 - 2558
 
 
นายณชพัฒน์ เทียนไพโรจน์
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2554 - 2555
 
 
นายสมหมาย แย้มยศ
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2552 - 2554
 
 
นายไสว วนัสบดีกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2548 - 2552
25 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2701 ครั้ง