logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการงานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจำ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามงานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำและงานภาคบังคับแผนตามปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  พร้อมลงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำผุดทับลาว และที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย. 829 อ.ภูเขียว เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แนะแนวทางการแก้ไข

อัลบั้มภาพ

20 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "ธนารักษ์สืบสานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไ...
  30 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 170 ครั้ง