logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง (ครั้งที่ 5)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 ชุด และน้ำดื่มให้กับชุมชนเมืองน้อยใต้ หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

อัลบั้มภาพ

23 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง