logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง (ครั้งที่ 6)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 ชุด และน้ำดื่มให้กับชุมชนคลองเรียง หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายธนิต  กฤษณะ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที...
  19 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันจักรี) และทำความสะอาด ปรับปรุงภ...
  7 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาปรับปรุงและกำ...
  25 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง