logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2562 นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) รอบบัญชีปี พ.ศ. 2564 - 2567 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายธนิต  กฤษณะ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที...
  19 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันจักรี) และทำความสะอาด ปรับปรุงภ...
  7 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาปรับปรุงและกำ...
  25 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง