logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2562 นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) รอบบัญชีปี พ.ศ. 2564 - 2567 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง