logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ร่วมวางผังเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย.418 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมวางผังเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย.418 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

อัลบั้มภาพ

22 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารเพื่อบรรเทาความ...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง