logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย. 311 เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุก

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษพื้นที่ชัยภูมิดำเนินการจัดให้ราษฎร
ที่ได้ยิ่นคำร้องไว้แล้ว (บางส่วน) เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย. 311
ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และรับคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
แปลงดังกล่าวจากราษฎรที่ประสงค์จะขอเช่าที่ดินราชพัสดุ เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุก
ที่ดินราชพัสดุที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

อัลบั้มภาพ

22 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการงานตามยุทธศาสตร์ งานตามภารก...
  20 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง