logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบมรณบัตร สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีเข้ารับบริการด้านที่ราชพัสดุ

อัลบั้มภาพ

23 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เหรียญที่ระลึกมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567
  สำนักงานธนารักษ์พื้นทีชัยภูมิ เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เฉพาะวันทำการ (เวล...
  11 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง
 • เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการ...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง