logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย. 987 (บางส่วน) ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย. 987 (บางส่วน) ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วัตถุประงค์การเช่าเพื่อประกอบการเกษตร เนื้อที่ 0-2-98 ไร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบม...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการ...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง