logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย.418 (บางส่วน) ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประกาศรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย.418 (บางส่วน) ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 3 - 0 - 95.20 ไร่ โดยการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอโครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังและเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทางราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ.pdf 2 MB 13
25 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒ...
  2 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการปลูกสร้...
  2 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง