logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์

9 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบม...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการ...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพั...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบี...
  26 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง