logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสำนักงาน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ

  ๓๑๖/๑ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐

 • โทร : ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๐๒,๐ ๔๔๘๑ ๖๙๖๑
  โทรสาร : ๐ ๔๔๘๑ ๖๙๖๒
 • อีเมล rtcyp@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล