logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ดินราชพัสดุ
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  16 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศราคากลางงานจัดหาครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ (หลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  2 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การเลื่อนวันเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.๓ ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  27 มกราคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3ชั้น พร้อมงานภายนอก(ชัยภูมิ)
  13 มกราคม 2558
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  24 ธันวาคม 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  14 กันยายน 2557